Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.137.152,21 RSD
2.Zaduženje
4.123.916,30 RSD
3.Odobrenje
3.320.389,59 RSD
4.Novo stanje
6.333.625,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.09.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.732.643,34 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
137.024,49 RSD
Ukupno:
2.869.667,83 RSD