Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.243.146,55 RSD
2.Zaduženje
42.719,08 RSD
3.Odobrenje
536.688,00 RSD
4.Novo stanje
9.737.115,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.09.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.09.2019. godine

1.Ostala plaćanja - Naknade za usluge koje vrši UT-Beograd
42.719,08 RSD
Ukupno:
42.719,08 RSD