Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.251.693,90 RSD
2.Zaduženje
355.204,97 RSD
3.Odobrenje
1.722.670,00 RSD
4.Novo stanje
11.619.158,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.09.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.534.325,00 RSD
Ukupno:
1.534.325,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.09.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
355.204,97 RSD
Ukupno:
355.204,97 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.09.2023. godine