Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
12.217.730,23 RSD
2.Zaduženje
1.409.974,47 RSD
3.Odobrenje
164.280,00 RSD
4.Novo stanje
10.972.035,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.10.2022. godine

1.Prevoz
1.354.791,39 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
1.200,00 RSD
3.Ostala plaćanja
53.983,08 RSD
Ukupno:
1.409.974,47 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.10.2022. godine