Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.654.644,01 RSD
2.Zaduženje
1.149.959,60 RSD
3.Odobrenje
1.382.043,98 RSD
4.Novo stanje
13.886.728,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.10.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade - Prenos sredstava od RFZO-a
1.149.254,94 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
704,66 RSD
Ukupno:
1.149.959,60 RSD