Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.276.988,67 RSD
2.Zaduženje
1.211.497,80 RSD
3.Odobrenje
899.767,53 RSD
4.Novo stanje
6.965.258,40 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.12.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
513.753,24 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.583.365,84 RSD
3.Ostala plaćanja
728.309,50 RSD
Ukupno:
2.825.428,58 RSD