Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.118.254,76 RSD
2.Zaduženje
2.548.068,53 RSD
3.Odobrenje
5.436.961,67 RSD
4.Novo stanje
11.007.147,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.12.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
5.166.916,67 RSD
Ukupno:
5.166.916,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.12.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Hatez 2009 - 87.468,00, EPS - 93.730,54
181.198,54 RSD
2.Ostala plaćanja - Sredstva grada - 2.305.548,02, Naknada UT - 61.321,97
2.366.869,99 RSD
Ukupno:
2.548.068,53 RSD