Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.343.288,03 RSD
2.Zaduženje
37.802,02 RSD
3.Odobrenje
635.794,00 RSD
4.Novo stanje
7.941.280,01 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.12.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.12.2020. godine

1.Ostala plaćanja - Naknada UT
37.802,02 RSD
Ukupno:
37.802,02 RSD