Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
16.920.281,05 RSD
2.Zaduženje
2.984.182,29 RSD
3.Odobrenje
8.652.728,22 RSD
4.Novo stanje
22.588.826,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.12.2023. godine

1.Prevoz
300.000,00 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
5.571.786,71 RSD
Ukupno:
5.871.786,71 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.12.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
448.756,78 RSD
2.Lekovi
1.408.551,21 RSD
3.Energenti
366.997,82 RSD
4.Lekovi van ugovora
759.876,48 RSD
Ukupno:
2.984.182,29 RSD