Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
10.854.310,14 RSD
2.Zaduženje
16.211,86 RSD
3.Odobrenje
137.126,00 RSD
4.Novo stanje
10.975.224,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.01.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
270.482,43 RSD
Ukupno:
270.482,43 RSD