Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
18.999.011,28 RSD
2.Zaduženje
10.227.676,95 RSD
3.Odobrenje
73.044,00 RSD
4.Novo stanje
8.844.378,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.01.2021. godine

1.Prevoz
3.115.700,99 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
6.909.455,96 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
202.520,00 RSD
Ukupno:
10.227.676,95 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.01.2021. godine