Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.373.833,81 RSD
2.Zaduženje
100.716,61 RSD
3.Odobrenje
161.613,08 RSD
4.Novo stanje
7.434.730,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.01.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - JP Pošta Srbije
100.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge kje vrši UT Bg
716,61 RSD
Ukupno:
100.716,61 RSD