Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.427.308,39 RSD
2.Zaduženje
274.540,03 RSD
3.Odobrenje
219.399,00 RSD
4.Novo stanje
6.372.167,36 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.10.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.583.854,64 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
159.416,62 RSD
3.Ostala plaćanja
124.200,00 RSD
Ukupno:
2.867.471,26 RSD