Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.370.480,45 RSD
2.Zaduženje
472.546,39 RSD
3.Odobrenje
178.561,00 RSD
4.Novo stanje
6.076.495,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.02.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
472.546,39 RSD
Ukupno:
472.546,39 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.02.2020. godine