Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.883.344,23 RSD
2.Zaduženje
312.434,84 RSD
3.Odobrenje
187.126,00 RSD
4.Novo stanje
5.758.035,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.02.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.02.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
75.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
237.434,84 RSD
Ukupno:
312.434,84 RSD