Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.723.040,51 RSD
2.Zaduženje
6.816.264,96 RSD
3.Odobrenje
8.489.874,89 RSD
4.Novo stanje
11.396.650,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.02.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.912.250,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
2.497.916,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.02.2021. godine

1.Lekovi
1.102.564,32 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.317.716,02 RSD
3.Energenti
1.848.277,88 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
253.182,88 RSD
5.Lekovi van ugovora
660.119,11 RSD
6.Ostala plaćanja
634.404,86 RSD
Ukupno:
6.816.264,96 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.02.2021. godine