Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.457.563,74 RSD
2.Zaduženje
2.248.149.35 RSD
3.Odobrenje
207.880,00 RSD
4.Novo stanje
2.417.294,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
550.291,74 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
417.803,35 RSD
3.Ostala plaćanja
312.315,33 RSD
Ukupno:
1.280.410,42 RSD