Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.475.447,30 RSD
2.Zaduženje
1.569.758,42 RSD
3.Odobrenje
271.897,00 RSD
4.Novo stanje
4.177.585,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.03.2020. godine

1.Prevoz
7.680,54 RSD
2.Ostala plaćanja
1.562.077,88 RSD
Ukupno:
1.569.758,42 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.03.2020. godine