Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.165.138,95 RSD
2.Zaduženje
559.268,00 RSD
3.Odobrenje
1.771.491,07 RSD
4.Novo stanje
6.377.362,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.03.2019. godine

1.Lekovi van ugovora
1.606.146,07 RSD
Ukupno:
1.606.146,07 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.03.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
559.268,00 RSD
Ukupno:
559.268,00 RSD