Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
872.658,76 RSD
2.Zaduženje
156.235,13 RSD
3.Odobrenje
1.918.969,68 RSD
4.Novo stanje
2.635.393,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.04.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
691.862.00 RSD
2.Ostala plaćanja
248.057,50 RSD
Ukupno:
939.919,50 RSD