Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.104.062,05 RSD
2.Zaduženje
454.725,70 RSD
3.Odobrenje
195.901,00 RSD
4.Novo stanje
3.845.237,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.04.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
715.722,73 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
150.329,48 RSD
3.Ostala plaćanja
623.895,71 RSD
Ukupno:
1.489.947,92 RSD