Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.776.438,83 RSD
2.Zaduženje
77.808,00 RSD
3.Odobrenje
208.354,00 RSD
4.Novo stanje
4.906.984,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.04.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
77.808,00 RSD
Ukupno:
77.808,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.04.2019. godine