Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.589.012,96 RSD
2.Zaduženje
2.107.120,76 RSD
3.Odobrenje
2.179,302,58 RSD
4.Novo stanje
7.661.194,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.04.2021. godine

1.Lekovi
92.197,82 RSD
2.Energenti
1.951.758,80 RSD
3.Ostala plaćanja - MF-naknada za usluge koje vrši UT-Beograd
63.164,14 RSD
Ukupno:
2.107.120,76 RSD