Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.874.480,22 RSD
2.Zaduženje
2.023.152,20 RSD
3.Odobrenje
434.935,07 RSD
4.Novo stanje
5.286.263,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.04.2023. godine

1.Energenti
250.701,07 RSD
Ukupno:
250.701,07 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.04.2023. godine

1.Prevoz
1.418.854,25 RSD
2.Energenti
250.701,07 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
352.640,01 RSD
4.Ostala plaćanja
956,87 RSD
Ukupno:
2.023.152,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.04.2023. godine