Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.313.052,41 RSD
2.Zaduženje
1.406.784,67 RSD
3.Odobrenje
224.985,00 RSD
4.Novo stanje
3.131.252,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.05.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
226.704,26 RSD
Ukupno:
226.704,26 RSD