Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.018.040,76 RSD
2.Zaduženje
2.967.896,10 RSD
3.Odobrenje
1.299.517,16 RSD
4.Novo stanje
8.349.661,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.05.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.05.2020. godine

1.Prevoz
1.567.368,94 RSD
2.Lekovi
127.800,20 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
1.122.606,96 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
150.000,00 RSD
5.Ostala plaćanja
120,00 RSD
Ukupno:
2.967.896,10 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.05.2020. godine