Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.902.831,65 RSD
2.Zaduženje
1.741,49 RSD
3.Odobrenje
217.019,00 RSD
4.Novo stanje
7.118.109,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.05.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.741,49 RSD
Ukupno:
1.741,49 RSD