Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.486.318,55 RSD
2.Zaduženje
885.584,32 RSD
3.Odobrenje
492.146,24 RSD
4.Novo stanje
5.092.880,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.06.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
91.359,85 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.712.815,38 RSD
3.Ostala plaćanja
278.985,26 RSD
Ukupno:
2.083.160,49 RSD