Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.215.335,15 RSD
2.Zaduženje
3.007.533,05 RSD
3.Odobrenje
182.045,00 RSD
4.Novo stanje
0 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.06.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
64.080,00 RSD
Ukupno:
64.080,00 RSD