Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.219.049,92 RSD
2.Zaduženje
572.138,99 RSD
3.Odobrenje
1.827.924,68 RSD
4.Novo stanje
7.474.835,61 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.06.2020. godine

1.Lekovi
572.138,99 RSD
Ukupno:
572.138,99 RSD