Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.188.588,94 RSD
2.Zaduženje
203.997,65 RSD
3.Odobrenje
7.556.791,82 RSD
4.Novo stanje
13.541.383,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.06.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.458,33 RSD
2.Energenti
2.833.333,33 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.293.489,49 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,67 RSD
Ukupno:
7.365.697,82 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.06.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
203.997,65 RSD
Ukupno:
203.997,65 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.06.2019. godine