Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.802.236,56 RSD
2.Zaduženje
303.438,19 RSD
3.Odobrenje
231.388,00 RSD
4.Novo stanje
9.730.186,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.07.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
300.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
3.438,19 RSD
Ukupno:
303.438,19 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.07.2023. godine