Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.282.567,03 RSD
2.Zaduženje
1.483.753,75 RSD
3.Odobrenje
97.494,00 RSD
4.Novo stanje
4.896.307,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.08.2020. godine

1.Plate
15.580,81 RSD
2.Prevoz
18.717,75 RSD
3.Ostala plaćanja
1.449.455,19 RSD
Ukupno:
1.483.753,75 RSD