Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.732.097,01 RSD
2.Zaduženje
52.204,24 RSD
3.Odobrenje
154.563,80 RSD
4.Novo stanje
4.834.456,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.08.2019. godine

1.Lekovi
15.925,80 RSD
2.Ostala plaćanja
36.278,44 RSD
Ukupno:
52.204,24 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.08.2019. godine