Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.636.991,26 RSD
2.Zaduženje
1.403.436,08 RSD
3.Odobrenje
128.097,00 RSD
4.Novo stanje
9.361.652,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.08.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.08.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
133.964,86 RSD
2.Ostala plaćanja
1.269.471,22 RSD
Ukupno:
1.403.436,08 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.08.2021. godine