Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.993.107,56 RSD
2.Zaduženje
1.126.785,85 RSD
3.Odobrenje
107.326,00 RSD
4.Novo stanje
2.973.647,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.09.2017. godine

Ukupno:
0,00 RSD