Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.333.625,50 RSD
2.Zaduženje
6.333.625,50 RSD
3.Odobrenje
3.236.678,72 RSD
4.Novo stanje
6.700.636,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.09.2018. godine

1.Ostala plaćanja
3.102.962,72 RSD
Ukupno:
3.102.962,72 RSD