Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.737.115,47 RSD
2.Zaduženje
2.005.251,14 RSD
3.Odobrenje
2.199.401,14 RSD
4.Novo stanje
9.931.265,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.09.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.09.2019. godine

1.Lekovi
6.934,40 RSD
2.Energenti
1.998.316,74 RSD
Ukupno:
2.005.251,14 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.09.2019. godine