Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.051.731,75 RSD
2.Zaduženje
86.812,44 RSD
3.Odobrenje
135.409,00 RSD
4.Novo stanje
9.100.328,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.09.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.09.2022. godine

1.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT Beograd
86.812,44 RSD
Ukupno:
86.812,44 RSD