Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
11.619.158,93 RSD
2.Zaduženje
5.126.061,59 RSD
3.Odobrenje
4.644.050,15 RSD
4.Novo stanje
11.137.147,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.09.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
219.345,50 RSD
2.Energenti
732.180,32 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
4.486.609,15 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.09.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.534.325,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.939.211,43 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
648.883,84 RSD
4.Ostala plaćanja
3.641,32 RSD
Ukupno:
5.126.061,59 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.09.2023. godine