Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.701.965,95 RSD
2.Zaduženje
2.860.422,15 RSD
3.Odobrenje
2.735.027,58 RSD
4.Novo stanje
4.576.571,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.10.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.594.307,00 RSD
Ukupno:
2.594.307,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.10.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.594.307,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
135.908,00 RSD
3.Ostala plaćanja
130.207,15 RSD
Ukupno:
2.860.422,15 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.10.2020. godine