Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.395.988,57 RSD
2.Zaduženje
1.132.922,83 RSD
3.Odobrenje
185.569,00 RSD
4.Novo stanje
7.448.634,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.10.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.10.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
706.033,80 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
426.889,03 RSD
Ukupno:
1.132.922,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.10.2021. godine