Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.886.728,39 RSD
2.Zaduženje
17.668,68 RSD
3.Odobrenje
235.380,00 RSD
4.Novo stanje
14.104.439,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.10.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
16.406,35 RSD
2.Ostala plaćanja
1.262,33 RSD
Ukupno:
17.668,68 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.10.2023. godine