Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.965.254,40 RSD
2.Zaduženje
2.825.428,58 RSD
3.Odobrenje
795.827,00 RSD
4.Novo stanje
4.935.656,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.12.2018. godine

1.Ostala plaćanja
906.073,01 RSD
Ukupno:
906.073,01 RSD