Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.635.030,98 RSD
2.Zaduženje
5.297.352,52 RSD
3.Odobrenje
1.715.181,01 RSD
4.Novo stanje
7.052.859,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.11.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.117.178,47 RSD
2.Lekovi
825.688,75 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
2.583.000,04 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
32.000,00 RSD
5.Lekovi van ugovora
663.219,26 RSD
6.Ostala plaćanja
76.266,00 RSD
Ukupno:
5.297.352,52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.11.2019. godine