Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.863.330,75 RSD
2.Zaduženje
653.219,20 RSD
3.Odobrenje
563.090,00 RSD
4.Novo stanje
6.773.201,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.11.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
499.135,00 RSD
Ukupno:
499.135,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
388.384,85 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
120.374,00 RSD
3.Ostala plaćanja
144.460,35 RSD
Ukupno:
653.219,20 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.11.2020. godine