Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.707.956,45 RSD
2.Zaduženje
2.101.133,64 RSD
3.Odobrenje
180.912,93 RSD
4.Novo stanje
8.787.735,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.11.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.898.402,17 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
141.912,12 RSD
3.Ostala plaćanja
60.819,35 RSD
Ukupno:
2.101.133,64 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.11.2021. godine