Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
8.417.912,82 RSD
2.Zaduženje
113.685,03 RSD
3.Odobrenje
340.280,00 RSD
4.Novo stanje
8.644.507,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.12.2016. godine

1.Ostali indirektni troškovi
273.574,00 RSD
Ukupno:
273.574,00 RSD