Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
11.007.147,90 RSD
2.Zaduženje
6.188.505,43 RSD
3.Odobrenje
1.457.386,04 RSD
4.Novo stanje
6.276.028,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.12.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
460.608,08 RSD
Ukupno:
460.608,08 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.12.2019. godine

1.Prevoz
5.953,34 RSD
2.Lekovi
28.698,12 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
5.166.916,67 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
150.000,00 RSD
5.Lekovi van ugovora
390.851,34 RSD
6.Ostala plaćanja
446.085,96 RSD
Ukupno:
6.188.505,43 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.12.2019. godine