Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
22.940.882,85 RSD
2.Zaduženje
10.369.277,07 RSD
3.Odobrenje
1.412.687,78 RSD
4.Novo stanje
13.984.293,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.12.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.12.2022. godine

1.Lekovi
571.565,50 RSD
2.Lekovi van ugovora
660.451,28 RSD
3.Ostala plaćanja
9.137.260,29 RSD
Ukupno:
10.369.277,07 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 12.12.2022. godine